- god drift, tilpasning og udvikling af danske svømmebade