AquaShare

AquaShare

AquaShare er Dansk Svømmebadsteknisk Forenings nye netværksportal.

Her kan du udveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet.

Samarbejdspartnere

Sportsfaciliteter
Gigtforeningen
Rådet for større badesikkerhed
Hi

- god drift, tilpasning og udvikling af danske svømmebade